Τα Νέα Μας

A few words about us

My name is Elpida, and I would like to welcome you to my boutique! It is a dream(sueno) that came true for me, back in December in 2018, and since then, I am always doing my best to develop it as best as I can, always driven by pure love for fashion, personal taste and by my need to communicate beautiful feelings and styles through my products and choices!

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία!

Αυτό το email έχει καταχωρηθεί